(Απαιτείται γνωστικό επίπεδο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Α2)

52 ΩΡΕΣ 13 εβδομάδες Χ 2 δίωρα ανά εβδομάδα

Πρόκειται για ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε ενήλικες ξένους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σύνταξη δημοσίων εγγράφων, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο στην καθημερινή ζωή εξαιτίας της γραφειοκρατίας που κυριαρχεί στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Μέσω του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται με ευχέρεια στις απαιτήσεις που επιβάλλει η εποχή μας για τη γραπτή επικοινωνία και να διεκπεραιώνουν με ευκολία τις προσωπικές τους υποθέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν την επαγγελματική και κυρίως την κοινωνική τους παρουσία. Εν ολίγοις το συγκεκριμένο σεμινάριο θα περιλαμβάνει:

  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Συνοδευτικής και Συστατικής Επιστολής
  • Είδη Δημοσίων Εγγράφων
  • Διαχείριση Εγγράφων με Ηλεκτρονικό Τρόπο
  • Σύνταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών Εγγράφων
  • Συγγραφή Επιστολών, Παραγράφων, Περιλήψεων, Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν όρους δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, να συμπληρώνουν χρήσιμα έντυπα τα οποία ζητούν διάφορες υπηρεσίες και να συντάσσουν  είτε επίσημες είτε ανεπίσημες επιστολές.

Για Εγγραφές – Πληροφορίες

Please follow and like us: