(Απαιτείται γνωστικό επίπεδο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Α2)

28 ΩΡΕΣ 7 εβδομάδες Χ 2 δίωρα ανά εβδομάδα

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες Έλληνες και ξένους. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να δείξει με ποιους τρόπους μπορούν ενήλικες να βελτιώσουν την ορθογραφία τους στην καθημερινή τους ζωή, πράγμα το οποίο συνήθως δυσκολεύει αρκετούς. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τον τρόπο γραφής τους αν και ίσως απέχουν από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν καλύτερα βασικές έννοιες της νεοελληνικής γραμματικής. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • ορθογραφία ρημάτων
  • ορθογραφία ουσιαστικών
  • ορθογραφία επιθέτων
  • οικογένειες λέξεων
  • στερεότυπες εκφράσεις/συνήθη λάθη

Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση τόσο να δημιουργούν τα δικά τους σύντομα γραπτά κείμενα με σωστή ορθογραφία, όσο και να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους όσον αφορά στη γραπτή επικοινωνία τους (ειδικά στα επαγγελματικά).

Please follow and like us: