Ένα μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει τις τάξεις Eteens (Β1+)  και Lower (Β2),
σε μία μόνο θερινή σπαστή περίοδο !

Τι ακριβώς είναι η τάξη GlossoFast PreLower ;
Αφορά μαθητές που τελείωσαν την D’ teens τάξη των Αγγλικών και διδάσκονται συνοπτικά την ύλη της Ε΄teens τάξης. Τα μαθήματα (40 διδακτικές ώρες) ολοκληρώνονται σε τέσσερις εβδομάδες, καθημερινά 2  διδακτικές ώρες σε δύο φάσεις:
1η φάση μαθήματα 2 εβδομάδων (από Δευτέρα-Παρασκευή) τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου και η
2η φάση μαθήματα 2 εβδομάδων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
Οι μαθητές που τελειώνουν επιτυχώς την τάξη Glosso-Fast PreLower εντάσσονται απ’ευθείας στην τάξη Glosso-Lower στο χειμερινό πρόγραμμα και δίνουν εξετάσεις για το Lower τον ερχόμενο Μάιο.

• Μπορούν όλοι οι μαθητές που τελείωσαν την Dteens τάξη να παρακολουθήσουν τη GlossoFast PreLower ;
Το GlossoFast PreLower είναι ένα απαιτητικό πτυχιακό τμήμα και οδηγεί κατευθείαν στις εξετάσεις επιπέδου Β2 (Lower). Έτσι οι μαθητές που το παρακολουθούν θα πρέπει να έχουν διακριθεί για την επίδοσή τους στην αμέσως προηγούμενη τάξη, την D’ teers, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου τμήματος.
Για τον λόγο αυτό οι μαθητές που μπορούν να παρακολουθήσουν την τάξη αυτή ανακοινώνονται μετά και το τελικό τεστ της τάξης D teens και θα πρέπει η γενική βαθμολογία τους να είναι τουλάχιστον 18,5.

Ποιο είναι το όφελος μας από τη τάξη Glosso-Fast-PreLower;
Το όφελος είναι μεγάλο, αν λάβουμε υπόψη ότι ο μαθητής και η οικογένειά του «κερδίζουν» έναν ολόκληρο χρόνο καθώς συνδυάζονται 2 τάξεις σε 1. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής προλαβαίνει να πάρει τα ανώτερα πτυχία των ξένων γλωσσών πριν ακόμη αρχίσουν οι αυξημένες υποχρεώσεις του Λυκείου.
Επίσης το κόστος των διδάκτρων και των βιβλίων της Glosso-Fast Pre=Lower τάξης είναι λιγότερο από το μισό της κανονικής τάξης Glosso-E teens.

Please follow and like us: