Ειδική ενότητα προγραμμάτων σχεδιασμένη για μαθητές των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου, όπου  οι  γνώσεις των εφήβων  χρειάζονται εμπλουτισμό και εξάσκηση για την σταδιακή απόλυτη κατάκτηση της γλώσσας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία για την εξασφάλιση απόκτησης των πτυχίων.

Στις τάξεις της ενότητας αυτής, ένα βήμα πριν από την προετοιμασία για το πρώτο δίπλωμα ορόσημο (επιπέδου Β2 – Lower), στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και να καλυφθούν. Οι μαθητές ενισχύουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της αγγλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Η διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά.

Με τη βοήθεια πολύτιμης τεχνολογίας και με βιβλία που έχουν θεματολογία βασισμένη στη σύγχρονη εφηβική κουλτούρα, οι μαθητές παραμένουν συγκεντρωμένοι και η μαθησιακή διαδικασία γίνεται εξαιρετικά ευχάριστη και αποτελεσματική. Τέλος, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία προσανατολίζεται στο υλικό και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται αρκετά νωρίς.

Οι τάξεις που συμπεριλαμβάνει η ενότητα TEENS είναι :

Τάξη Glosso-D teens (επίπεδο Β1)
Τάξη Glosso-E teens ή  Glosso-Fast Pre-Lower* (επίπεδο Β1+)

Δείτε πώς τα παιδιά μπορούν να κερδίσουν μία χρονιά με το Glosso-Fast Pre-Lower

Το πρόγραμμα για τις τάξεις GlossoD teens και GlossoE teens:

Έναρξη μαθημάτων:  Σεπτέμβριος

Διάρκεια: 9 μήνες (Σεπτέμβριος – Μάιος)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4 διδακτικές ώρες

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

-Μαθήματα σε τμήμα έως 10 ατόμων με έμπειρο επαγγελματία καθηγητή για 9 μήνες.
-1 φορά τον μήνα ένα project,που αναθέτει ο καθηγητής, μέσω της δικτυακής πλατφόρμας Edmodo, στους μαθητές, για επιπλέον εξάσκηση στη γλώσσα μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και για συνεργασία με άλλους μαθητές από ολόκληρο τον κόσμο.

Στη τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνονται: 

-Το σετ των βιβλίων

Please follow and like us: