ΤΑΞΗ GLOSSO-FAST PRE-LOWER

Ένα μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει τις τάξεις E‘ teens (Β1+)  και Lower (Β2), σε μία μόνο θερινή σπαστή περίοδο ! • Τι ακριβώς είναι η τάξη Glosso–Fast PreLower ; Αφορά μαθητές που τελείωσαν την D’ teens τάξη των Αγγλικών και διδάσκονται συνοπτικά την ύλη της Ε΄teens τάξης. Τα μαθήματα (40 διδακτικές ώρες) ολοκληρώνονται σε τέσσερις εβδομάδες, καθημερινά…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τάξεις Glosso-Teens

Ειδική ενότητα προγραμμάτων σχεδιασμένη για μαθητές των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου, όπου  οι  γνώσεις των εφήβων  χρειάζονται εμπλουτισμό και εξάσκηση για την σταδιακή απόλυτη κατάκτηση της γλώσσας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία για την εξασφάλιση απόκτησης των πτυχίων. Στις τάξεις της ενότητας αυτής, ένα βήμα πριν από την προετοιμασία για το πρώτο δίπλωμα ορόσημο (επιπέδου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...