Τι είναι το MSU ;

MSU CELC ( lower), CELP ( proficiency)

Το πτυχίο MSU είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Michigan State University (MSU). Ο επίσημος φορέας της εξέτασης MSU στην Ελλάδα είναι το Κολέγιο Ανατόλια. Το MSU CELC αντιστοιχεί στο lower ενώ το MSU CELP αντιστοιχεί στο proficiency. Ο κάτοχος του MSU CELP μπορεί να πιστοποιηθεί με επάρκεια για άδεια διδασκαλιας. Και οι δύο πιστοποιήσεις αποτελούνται απο 4 μέρη εξέτασης: writing, listening, reading, speaking. To test βαθμολογείται στα 100 και η κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο 25% του τελικού αποτελέσματος της εξέτασης. Οι ενότητες ωστόσο συμψηφίζονται μεταξύ τους και ο εξεταζόμενος πρέπει να συλλέξει το 60% για να είναι επιτυχών στις εξετάσεις. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, κάθε Δεκέμβριο και Μάιο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ένα μήνα αργότερα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ MSU CELC / CELP

  • Το πτυχίο MSU αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.
  • Το λεξιλόγιο του test ελέγχεται μέσα από την κατανόηση κειμένων.
  • Η δομή του test είναι επικοινωνιακή.
  • Τα μεγαλύτερα κομμάτια του listening ακούγονται 2 φορές.
  • Δίνει την επάρκεια για άδεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Επίπεδο Γ2
Please follow and like us: