ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ JUNIORS

Τάξη Glosso-PreJunior Ένα θεαματικό πρόγραμμα για το ξεκίνημα της γλώσσας που απευθύνεται σε παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού. Παιγνίδια, βίντεο, τραγούδια, εικόνες, εικονογραφημένα βιβλία και ευχάριστο οπτικοακουστικό υλικό κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν τη ξένη γλώσσα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Επιδίωξή μας στα προκαταρκτικά τμήματα δεν είναι η  απομνημόνευση λέξεων και κανόνων αλλά η…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...