ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ JUNIORS

Τάξη Glosso-PreJunior Ένα ανανεωμένο θεαματικό πρόγραμμα, εμπλουτισμένο με διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό ειδικό για το ξεκίνημα της αγγλικής γλώσσας που απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου, Α’ και Β’ Δημοτικού.   Το πρόγραμμα βασίζεται στα εκπαιδευτικά Learning Trays, τα οποία τα κέντρα μας προμηθεύτηκαν φέτος αποκλειστικά για τον εμπλουτισμό της τάξης PreJunior, καθώς το πρόγραμμα μας στηρίζεται στο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...