Ερωτήσεις για το Proficiency του Michigan (ECPE)

Είναι το Proficiency του Michigan επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο; Το Proficiency που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος ως Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (σε επίπεδο C2 σύμφωνα με τις κοινές προδιαγραφές που θέτει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο). Επίσης, ως πτυχίο διεθνούς κύρους, αναγνωρίζεται από όλες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...