Τάξεις Glosso-Seniors

Η ενότητα αυτή των προγραμμάτων απευθύνεται σε μαθητές των ανώτερων τάξεων του Δημοτικού και είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα με βάση τις ανάγκες της.

Στόχος είναι να αρχίσει να “καλλιεργείται” η γλώσσα, να ξεκινήσει η ευχέρεια στην επικοινωνία και να μπουν ισχυρές βάσεις στη γνώση της γλώσσας.

Στις τάξεις της ενότηταςGlossoSenior, οι βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι τόσο η εδραίωση και η συστηματοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, όσο και η ολοκληρωμένη εκμάθηση των βασικών δομών και του τρόπου λειτουργίας της αγγλικής γλώσσας. Οι σπουδαστές μας διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής, εξοικειώνονται με τους βασικούς ιδιωματισμούς της αγγλικής γλώσσας και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους σε βαθμό που να είναι σε θέση να κατανοήσουν αλλά και να συνεννοηθούν στη γλώσσα.

Επιπλέον, οι μαθητές εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων ποικίλου περιεχομένου, καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου (με τη μορφή εκθέσεων, formal και informal letters κλπ). Τα μαθήματα γίνονται με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, ώστε να βοηθάει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος. Το διαδραστικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι πλούσιο και καλύπτει όλες τις ενότητες των βιβλίων, με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ακουστική κατανόηση, κατανόηση κειμένου και συμπληρωματικό υλικό.

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων αυτής της ενότητας, μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για τα επίπεδα Α1 και Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Οι τάξεις που συμπεριλαμβάνει η ενότητα SENIORS είναι :

Τάξη Glosso-A seniors (επίπεδο Α1)

Τάξη Glosso-B Seniors (επίπεδο Α2)

Τάξη Glosso-C Seniors (επίπεδο Α2+)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανά εβδομάδα:

  • Δύο μαθήματα στην αίθουσα, των 2 σχολικών ωρών το κάθε μάθημα, με επαγγελματία καθηγητή εξειδικευμένο στη διδασκαλία παιδιών.
  • 1 φορά τον μήνα ένα project,που αναθέτει ο καθηγητής, μέσω της δικτυακής πλατφόρμας Edmodo, στους μαθητές, για επιπλέον εξάσκηση στη γλώσσα μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και για συνεργασία με άλλους μαθητές από ολόκληρο τον κόσμο.

(Συνολικά 4 ώρες / εβδομάδα)

Please follow and like us: