Τι είναι το TOEIC ;

TOEIC – LOWER ( Β2 ) , ADNVANCED ( C1 ), PROFICIENCY ( C2 )*

Το TOEIC ( Test of English for International Communication ) είναι ένα test με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής που απαρτίζεται από δύο ενότητες, listening και writing. Το TOEIC απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τη γνώση των αγγλικών τους για να τη χρησιμοποιήσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ο επιτυχών του test αντιστοιχεί ανάλογα με τη βαθμολογία του σε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα: 405-990: μέσου / βασικού επιπέδου (B1) ( 405-500 ), καλή / επίπεδο Lower (B2) ( 505-780 ), πολύ καλή / επίπεδο Advanced (C1) (785 -900 ) και άριστη / επίπεδο Proficiency (C2) ( 905-990 ).

*Το ελληνικό Δημόσιο δεν αναγνωρίζει το επίπεδο της Άριστης γνώσης C2)

Οι εξετάσεις γίνονται περίπου κάθε βδομάδα (στη Θεσσαλονίκη συνήθως Πέμπτη και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μετά από 5 μέρες.

Δείτε όλες τις Λεπτομέρειες του Προγράμματος: Χαρακτηριστικά, διάρκεια, Κόστος…

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TOEIC

  • Η εξέταση του γίνεται κάθε βδομάδα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα πολύ σύντομα. Μπορεί επίσης κάποιος να επαναλάβει την εξέταση όσο συχνά θέλει (μετά από 1 μήνα).
  • Λιγότερος χρόνος διδασκαλίας. Διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του TOEIC, 1 έως 3 μήνες.
  • Χαμηλό κόστος διδάκτρων, εξέταστρων.  
  • Αναγνωρίζεται διεθνώς για επαγγελματικούς σκοπούς κυρίως αλλά και για εκπαιδευτικούς.
  • Ο διαγωνιζόμενος δεν εξετάζεται στην έκθεση και στα προφορικά αλλά απαντά σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ελέγχουν την κατανόηση κειμένων και λεξιλογίου( reading ) όπως επίσης και την ακουστική κατανόηση ( listening ).
  • Διεξάγεται από τον μεγαλύτερο φορέα ανάπτυξης και διοργάνωσης εξετάσεων παγκοσμίως, τον ETS (EducationalTestingService ) που το καθιστά έγκυρο και αξιόπιστο πιστοποιητικό παγκοσμίως.
  • Πληροφορίες στην Ελληνοαμερικανική Ένωση www.hau.gr

Please follow and like us: