Για ποιο λόγο να μάθει κάποιος Γερμανικά;

Τα Γερμανικά είναι η επίσημη γλώσσα (ή μια από τις επίσημες γλώσσες) σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες – Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία. Συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα Γερμανικά σαν μητρική γλώσσα και επομένως η γνώση Γερμανικών αποτελεί ισχυρό εφόδιο για άτομα που επιθυμούν να κάνουν καριέρα σε τομείς όπως δικηγορία, μηχανολογία και εμπόριο.

Έχει κάποιος περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας μιλώντας Γερμανικά;

Σε μια χώρα που η οικονομία της στηρίζεται στην παροχή υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τουρισμό όπως η Ελλάδα, η γνώση Γερμανικών είναι καθοριστικής σημασίας. Ενδεικτικό των ευκαιριών που μπορεί να δώσει σε κάποιον η γνώση της Γερμανικής αποτελεί το γεγονός ότι οι Γερμανόφωνοι τουρίστες κατέχουν την 1η θέση στον τουρισμό της Ελλάδας.

Επιπλέον γνωρίζοντας την εμπορική δύναμη της Γερμανίας – τρίτη ισχυρότερη παγκοσμίως – γίνεται κατανοητό ότι η γνώση της Γερμανικής γλώσσας, σε συνδυασμό με άλλα προσόντα, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εφαλτήριο για την διεκδίκηση θέσεων σε εταιρείες παγκοσμίου κύρους.

Ποια είναι τα αναγνωρισμένα διπλώματα της Γερμανικής γλώσσας;

Υπάρχουν πολλά διπλώματα στην Γερμανική γλώσσα που αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, τα κυριώτερα των οποίων είναι τα εξής: Zertifikat Deutsch Β1 (ZD-Β1), Zertifikat Deutsch Β2 (ZD-Β2) , Zertifikat Deutsch C1 (ZD-C1) , Kleines Sprachdiplom (KDS), Grosses Sprachdiplom (GDS).Τις εξετάσεις για τα παραπάνω διπλώματα διενεργεί πανελλαδικά το ινστιτούτο Goethe.

Για την Ελλάδα αναγνωρίζονται και τα διπλώματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στα επίπεδα Β1 , Β2 , Γ1 και Γ2 (όταν γίνουν εξετάσεις).

Τα διπλώματα είναι απαραίτητα;

Όχι απαραίτητα, αφού πρωταρχικός μας στόχος είναι η λειτουργική γνώση της γλώσσας και η επικοινωνία. Παρόλα αυτά τα διπλώματα πιστοποιούν τις γνώσεις σας στη Γερμανική γλώσσα και ταυτόχρονα σας εξασφαλίζουν την είσοδο σε Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις (με την απόκτηση του KDS).

Με ποιο δίπλωμα παίρνει κάποιος επάρκεια;

Η επάρκεια στη Γερμανική γλώσσα κατοχυρώνεται με το Grosses Sprachdiplom (GDS).

Πόσος χρόνος απαιτείται για την απόκτηση των πρώτων δυο διπλωμάτων στα Γερμανικά;

Ο χρόνος απόκτησης των διπλωμάτων εξαρτάται από την ηλικία του μαθητή, το χρόνο που μπορεί να αφιερώσει και τη διάθεσή του για μάθηση. Κατά μέσο όρο απαιτούνται 2-4 χρόνια για το πρώτο δίπλωμα (ZD). Μετά την απόκτηση του πρώτου διπλώματος, είναι απαραίτητα 2 χρόνια για την απόκτηση του επόμενου διπλώματος (ZMP).

Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις και πού;

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Ινστιτούτο Goethe κάθε τρείς φορές τον χρόνο: Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Μάιο.

Συχνές ερωτήσεις για την εξέταση Goethe-Zertifikat B1

Συχνές ερωτήσεις για το Goethe-Zertifikat B2

Συχνές ερωτήσεις για το Goethe-Zertifikat C1

Συχνές ερωτήσεις για τα πιστοποιητικά KDS και GDS

Please follow and like us: