Ποιοι ενδιαφέρονται να δώσουν το TOEIC;

Ενδιαφέρονται κυρίως οι εργαζόμενοι που στον επαγγελματικό τους χώρο απαιτείται η καθημερινή χρήση αγγλικών. Τέτοιοι χώροι είναι τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, αεροπορικές εταιρείες, χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων, αθλητικών γεγονότων, συναντήσεων διεθνούς επιπέδου κ.α.

Ασφαλώς, υψηλό ενδιαφέρον παρατηρείται και από όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την γνώση Αγγλικών τους στο ελληνικό κράτος και τον ΑΣΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα.

Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε μέρους ξεχωριστά;

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και το κάθε μέρος έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το μέρος όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθεί η κατανόηση του γραπτού κειμένου (Reading).

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει περιληπτικά την δομή και την διάρκεια των επιμέρους μερών του τεστ:

Μέρος του Τεστ

Διάρκεια Αριθμός Ερωτήσεων

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) 45 λεπτά 100
Μέρος Ι – Φωτογραφίες   20

Μέρος ΙΙ – Ερώτηση – Απάντηση

  30
Μέρος ΙΙΙ – Σύντομες Συζητήσεις   30

Μέρος VΙ – Μικροί Διάλογοι

  20
Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) 75 λεπτά 100
Μέρος Ι – Συμπλήρωση Κενών

  40

Μέρος ΙΙ – Αναγνώριση Λαθών

  20

Μέρος ΙΙΙ – Κατανόηση Κειμένων

  40

Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEIC;

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία πρέπει να περάσει κάποιος. Ανάλογα με την επίδοσή του και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, πιστοποιείται ότι οι γνώσεις του στα Αγγλικά είναι :

α) Βασική – επίπεδο Β1 – intermediate (405-500) β) Καλή – επίπεδο Β2 – Lower (505-780) γ) Πολύ καλή – επίπεδο Γ1 ή C1 – Advanced (785-900) και δ) Άριστη – επίπεδο Γ2 ή C2 – Proficiency (905-990).

Η κάθε εταιρεία ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας κρίνει εάν ο εξεταζόμενος έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που ήδη έχει ή διεκδικεί.

Το Δημόσιο δεν αναγνωρίζει το επίπεδο Γ2 ή C2 του TOEIC.

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEIC έγκυρο;

Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ – τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα το επίπεδο των Αγγλικών σας παραμένει στα ίδια επίπεδα. Βεβαίως, κάθε υποψήφιος μπορεί να ξαναδώσει το τεστ σε περίπτωση που του το ζητήσει η εταιρεία του ή για να επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο Αγγλικών του έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά τον μήνα. Επίσης μπορεί να επαναλάβει την εξέταση εφόσον το επίπεδο του στα Αγγλικά έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία;

Η διάρκεια της προετοιμασίας ποικίλει, ανάλογα με τις γνώσεις σας στα Αγγλικά και το τι επίπεδο πιστοποίησης ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών GLOSSOLAND εξετάζουμε τις ανάγκες σας και δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Κάθε πότε ξεκινάει νέο τμήμα προετοιμασίας TOEIC;

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς σχηματίζονται νέα τμήματα.

Υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερου μαθήματος για το TOEIC;

Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θέλει να ακολουθήσει ένα δικό του ρυθμό (πολύ εντατικό ή περισσότερο αργό) τότε υπάρχει η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την συγγραφή του τεστ TOEIC;

Το TOEIC είναι ένα τεστ που δημιουργείται και διακινείται από το ETS (Educational Testing Service), έναν οργανισμό που εδρεύει στην Αμερική και ασχολείται με την έρευνα στους χώρους της εκπαίδευσης και της ψυχομετρίας. Δημιουργήθηκε το 1979 μετά από αίτημα μιας μεγάλης Ιαπωνικής εταιρείας και γρήγορα η χρήση του επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες. Σήμερα αποτελεί παγκοσμίως ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης / προσδιορισμού του επιπέδου γνώσης αγγλικής στο εργασιακό περιβάλλον.

Ποια είναι η διαφορά του από το TOEFL;

Τα δυο τεστ διαφέρουν σε αρκετά σημεία. Πρώτα απ’ όλα ο βασικός στόχος του TOΕFL είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι μαθητές και φοιτητές που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα τελευταία το ζητούν ως προαπαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για να κάνουν δεκτούς νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ακόμα και εκείνους που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Απ’ την άλλη το TOEIC προσανατολίζεται κυρίως στο ευρύτερο παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον. Ενδιαφερόμενοι είναι συνήθως εργαζόμενοι ή υποψήφιοι για εργασία σε εταιρίες. Τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων ή οι διευθύνσεις των εταιριών το χρησιμοποιούν συχνά για να εκτιμήσουν το επίπεδο αγγλικών των υπαλλήλων τους.

Ποιοι χρησιμοποιούν το TOEIC;

Χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων τόσο για πρόσληψη νέου προσωπικού όσο και στην αξιολόγηση παλαιότερων υπαλλήλων (προκειμένου να εκτιμηθεί αν χρειάζονται περεταίρω βελτίωση τα αγγλικά τους ώστε να ανταποκριθούν τις απαιτήσεις της δουλειάς, αν είναι ικανοί να παρακολουθήσουν αγγλόφωνα σεμινάρια ή να συμμετέχουν σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό). Επίσης, χρησιμοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς πολλά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα το ζητούν ως προαπαιτούμενο φοίτησης.

Please follow and like us: