Ιδανικά προγράμματα για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό

Το IELTS ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή από επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για παραμονή και εργασία στην Αγγλία. Οι υποψήφιοι για το IELTS και για το TOEFL εξετάζονται και στα προφορικά και στην έκθεση.

Η τελική βαθμολογία του IELTS  είναι στην κλίμακα 0 – 9 (6-6.5  Lower,  7-7.5  Advanced και 8-8.5  Proficiency). Αντίστοιχη, αλλά στην εκατοστιαία, είναι και η κλίμακα του TOEFL.

Τα πιστοποιητικά IELTS και TOEFL έχουν ισχύ 2 χρόνια.

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για πανεπιστήμιο στην Αμερική θα πρέπει να επιλέξει το TOEFL Ολόκληρη η εξέταση του TOEFL γίνεται σε computer.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

και στην ιστοσελίδα του οργανισμου Peoplecert

Τα μαθήματα για το IELTS και το TOEFL προσφέρονται στη GLOSSOLAND μόνο διά ζώσης και μόνο σε ατομικό ή ημιατομικό πρόγραμμα (1, 2, ή 3 ατόμων) με κόστος ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν, με το επίπεδο αφετηρίας, με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και κατόπιν συνεννόησης με την διεύθυνση της Σχολής.

  • Το κόστος πιστοποίησης για το IELTS είναι 195€  (καταβάλλεται στο British Council ηλεκτρονικά)
  • Το κόστος πιστοποίησης για το TOEFL είναι 245€  (καταβάλλεται με πιστωτική κάρτα στον εξεταστικό φορέα στην Ολλανδία)

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τεστ TOEIC® και TOEFL®;   Τα τεστ TOEIC® και TOEFL® δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς. Κατά  συνέπεια, ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο, τα γενικά πλαίσια και η έκταση των ικανοτήτων που  αξιολογεί το κάθε τεστ διαφέρουν.

Το τεστ TOEFL® δημιουργήθηκε από το Educational Testing Service (ETS) για φοιτητές που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε κολέγια και πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή  μεταπτυχιακές σπουδές.

Το τεστ TOEIC® απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να αποδείξουν την  ικανότητά τους στη χρήση των αγγλικών στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Please follow and like us: