ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IELTS ΚΑΙ TOEFL

Ιδανικά προγράμματα για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό Το IELTS ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή από επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για παραμονή και εργασία στην Αγγλία. Οι υποψήφιοι για το IELTS και για το TOEFL εξετάζονται…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

TOEFL

Τι είναι το TOEFL ; TOEFL To TOEFL ( Test of English as a Foreign Language ) αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Reading, listening, speaking και writing. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πιστοποιημένη γνώση των αγγλικών τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0 έως 120 και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...