ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IELTS ΚΑΙ TOEFL

Ιδανικά προγράμματα για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό Το IELTS ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή από επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για παραμονή και εργασία στην Αγγλία. Οι υποψήφιοι για το IELTS και για το TOEFL εξετάζονται…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

IELTS

Τι είναι το IELTS ; To IELTS ( International English Language Testing System ) χωρίζεται σε IELTS ACADEMIC και IELTS GENERAL. To IELTS ACADEMIC απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού όπου χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Ενώ το IELTS GENERAL χρησιμοποιείται σαν πιστοποίηση γνώσης στον εργασιακό τομέα. Τα IELTS ACADEMIC…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...